+32 9 334 94 70

Blog

Everest Sport treedt op in mededingingsgeschil – De Tijd

Advocaten Floortje Buyssens en Mathieu Baert treden op in het kader van een procedure inzake mededinging voor de Belgische Mededingingsautoriteit voor een producent van biljartballen. De producent verzet zich tegen schendingen van de mededinging gepleegd door een biljartfederatie. De federatie in kwestie had in het kader van een sponsorovereenkomst de exclusiviteit omtrent het gebruik van biljartballen toegewezen aan één specifieke producent. De Mededingingsautoriteit oordeelde prima facie dat ook sportfederaties en sportclubs gebonden zijn door het mededingingsrecht. Zij oordeelde verder prima facie dat het verplicht gebruik doorheen de sportclub of sportfederatie van een specifiek merk van sportgerief zonder voorafgaande tender een schending zou kunnen opleveren van het mededingingsrecht.

Er zou met andere woorden sprake zijn van een restrictieve mededingingspraktijk. Restrictieve mededingingspraktijken verwijzen naar de anti-concurrentiële gedragingen van ondernemingen op een markt om het vrije spel van de mededinging te vervalsen. Mededinging wordt ook wel concurrentie genoemd.

Om deze reden dient de regel die het verplicht gebruik oplegt van de welbepaalde biljartballen te worden geschrapt en dient de federatie een alternatief uit te werken. Het persbericht van de Belgische Mededingingsautoriteit vindt U via de volgende link: https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/20200124_persbericht_5_bma.pdf

Onderstaand kunt U een uittreksel uit het artikel in De Tijd terugvinden.
Het volledige artikel vindt U terug op volgende link: https://www.tijd.be/content/tijd/nl/mme-articles/10/20/22/47/10202247

Belgische biljartballenreus Saluc onder vuur

mededinging

 

 

 

 

 

 

 

Andere artikels

Post commentaar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *