+32 9 334 94 70

oktober 2021

Monthly Archives

Everest Sport werkte mee aan boek over de rechtspraak van het BAS en het CAS

Herman VERBIST, Maureen MARTINS en Mathieu BAERT zijn co-auteurs van het boek over de rechtspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport  (BAS) (2012-2018) en het Court of Arbitration for Sport (CAS – TAS) (1992-2018).

Het boek is online vrij beschikbaar via Social Science Research Network (SSRN), telt 995 pagina’s en kan eenvoudig geraadpleegd worden via de volgende link: https://www.everest-law.eu/booksportsarbitration

Sportieve prestaties leiden soms ook tot juridische geschillen. Deze worden soms uitgevochten in procedures voor overheidsrechtbanken, waar hoger beroep kan ingesteld worden en ook nog een voorziening in cassatie mogelijk is. Maar veel sportfederaties voorzien in eigen organen die geschillen beslechten met betrekking tot die sport, omdat zij de sportcompetities niet willen laten ophouden door juridische procedures en daarom snelle beslissingen wensen bij geschillen.

Dit boek is het eerste boek dat samenvattingen bevat van gepubliceerde arbitrale uitspraken gedaan in (i) BAS-arbitrages tussen 2012 en 2018; (ii) CAS-arbitrages tussen 1992 en 2018 waarbij Belgische partijen betrokken waren.

Daarnaast wordt ook kort ingegaan op het BAS en het CAS zelf.


Mathieu Baert geeft gastcollege Sportfraude aan de Universiteit Gent

Mathieu Baert mocht op 20 oktober 2021 een gastcollege verzorgen in het vak sportrecht van Prof. An Vermeersch van de Universiteit Gent. Hij mocht de studenten inleiden in de wereld van de sportfraude en de strijd hiertegen.

Volgende thema’s kwamen aan bod:

  1. Inleiding
  2. Casestudies
  3. Definities sportfraude en matchfixing
  4. De aanpak in de praktijk: disciplinair – strafrechtelijk
  5. Strafrechtelijke kwalificaties
  6. Evoluties in de praktijk
  7. Pijnpunt: gebrek aan internationale aanpak

Over matchfixing werd reeds een uitgebreid blogbericht geschreven, u vindt deze hier terug: link

Er werd onder meer verwezen naar de nieuwe documentaire op Netflix met een zestal afleveringen over sportfraude.
U kunt de trailer onderstaand terugvinden: