Herman VERBIST, Maureen MARTINS en Mathieu BAERT zijn co-auteurs van het boek over de rechtspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport  (BAS) (2012-2018) en het Court of Arbitration for Sport (CAS – TAS) (1992-2018).

Het boek is online vrij beschikbaar via Social Science Research Network (SSRN), telt 995 pagina’s en kan eenvoudig geraadpleegd worden via de volgende link: https://www.everest-law.eu/booksportsarbitration

Sportieve prestaties leiden soms ook tot juridische geschillen. Deze worden soms uitgevochten in procedures voor overheidsrechtbanken, waar hoger beroep kan ingesteld worden en ook nog een voorziening in cassatie mogelijk is. Maar veel sportfederaties voorzien in eigen organen die geschillen beslechten met betrekking tot die sport, omdat zij de sportcompetities niet willen laten ophouden door juridische procedures en daarom snelle beslissingen wensen bij geschillen.

Dit boek is het eerste boek dat samenvattingen bevat van gepubliceerde arbitrale uitspraken gedaan in (i) BAS-arbitrages tussen 2012 en 2018; (ii) CAS-arbitrages tussen 1992 en 2018 waarbij Belgische partijen betrokken waren.

Daarnaast wordt ook kort ingegaan op het BAS en het CAS zelf.