Afspraak? 09/334.94.70

Praktijkdomeinen

Everest Sport wordt Uw preferentiële partner van zodra er zich een juridisch vraagstuk in het sportrecht of met een sport-gerelateerd aspect aandient en zal U onder meer kunnen bijstaan in de volgende praktijkdomeinen:

 • Tuchtrechtelijk (BAS, …)
 • Doping  (Vlaams Doping Tribunaal, Disciplinaire Commissie van de Vlaamse Overheid, TAS, …)(English)
 • Verbintenissenrecht (contracten, transfers, sponsorovereenkomsten, …)
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Voetbalwet (stadionverboden, …)
 • Sociaal recht (sociale zekerheid, arbeidscontracten, …)
 • Arbitrage
 • Strafrecht (fraude, omkoping, slagen en verwondingen, drugwet, … )
 • Vastgoed (bouw van accommodaties en infrastructuur, vergunningen, …)
 • M&A (fusies en overnames van sportclubs)
 • Fiscaal recht (fiscaal statuut sporters, …)
 • Vennootschapsrecht (VZW’s, rechtspersonen, statuten, benoeming / ontslag bestuurders, ..)
 • Intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken en modellen, uitzendrechten, portretrechten, …)
 • GDPR (gegevensbescherming)

 

Wat kan Everest Sport voor U betekenen?

Everest Sport zal U vooreerst kunnen bijstaan bij het opstellen van uw overeenkomsten. Zo zullen er overeenkomsten dienen te worden opgesteld tussen de sportclub, de sportfederatie en/of sporters en zullen ook de afspraken met sponsors schriftelijk dienen te worden vastgelegd . Het is van uiterst belang dat deze overeenkomsten glashelder en coherent zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen en bijstand van een advocaat is dan ook aangewezen.

Daarnaast kan Everest Sport U stapsgewijs begeleiden bij een transfer, bij het bouwen van uw accommodatie, bij uw fiscale vragen of bij een eventuele fusie of overname van uw sportclub.

Ook indien naderhand afspraken niet worden nagekomen en/of er procedures dienen te worden gevoerd zal Everest Sport Uw belangen behartigen. Uw sportclub weigert U te laten vertrekken? Uw sporter weigert trainingen bij te wonen? Een sponsor komt zijn verplichtingen niet na? De wedstrijdkalender werd niet reglementair opgesteld?

Tot slot zal Everest Sport U bijstaan wanneer U zich burgerrechtelijk, tuchtrechtelijk of strafrechtelijk dient te verantwoorden. U dient zich te verantwoorden voor een vermeende inbreuk op de dopingwetgeving? U hebt tijdens een training of wedstrijd iemand geblesseerd of aangereden en men acht U aansprakelijk? Er wordt gedreigd met een stadionverbod?

 

Sportrecht is een specifiek rechtsdomein en vereist een gespecialiseerde advocaat. Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).