De informatie beschikbaar op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren over Everest Sport en de door het kantoor aangeboden juridische diensten. Everest Sport doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het moment van publicatie, maar kan niet uitsluiten dat er onjuistheden, onvolledigheden of informatie beschikbaar is die niet up-to-date is. Everest Sport behoudt zich het recht voor om toe te voegen aan, te verwijderen, te verbeteren of een deel van de informatie te wijzigingen op de website, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheidsinformatie vooraf. Everest Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Everest Sport is de enige copyright-houder van alle informatie gegeven op deze website; geen enkele informatie mag verspreid of verveelvoudigd worden zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke toestemming van Everest Sport. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de toepassing van het Belgisch recht.

Als u vragen heeft over deze gebruikersvoorwaarden, dan kan u ons contacteren op sport@everest-law.be.