Voor wie

Sporters

Everest Sport richt zich zowel tot de amateursporters als de professionele sporters. De omgeving waarbinnen een sporter zijn/haar activiteiten uitoefent wordt alsmaar strikter afgelijnd door regelgeving. Tijdig beroep doen op een advocaat is dan ook onontbeerlijk.

 

Sportclubs

Everest Sport adviseert en begeleidt tevens sportclubs, variërend van VZW’s tot professioneel gestructureerde NV’s. Sportclubs worden in veel gevallen opgericht door  vrijwilligers maar hebben al snel te kampen met heel wat juridische vraagstukken. Goede begeleiding is hierbij goud waard.

 

Sportfederaties

Everest Sport ondersteunt ook sportfederaties. Sportfederaties hebben onder meer een grote juridische verantwoordelijkheid bij het opstellen en ten uitvoer brengen van hun reglementen. Juridische ondersteuning hierbij is onmiskenbaar een grote troef.

 

Overige

Everest Sport richt zich daarnaast tot alle andere actoren met een raakvlak in de sportwereld. Zo hebben ook trainers, scheidsrechters, makelaars, teammanagers, sponsors, organisatoren en overheidsinstanties op bepaalde ogenblikken nood aan juridische bijstand.

Everest Sport biedt juridische ondersteuning in alle sporten waaronder, doch niet uitsluitend, in voetbal, wielrennen, atletiek, zwemmen, basketbal, bodybuilding, fitness, powerlifting, volleybal, tennis, judo, hockey, rugby, paardensport, golf en gymnastiek.

Everest Sport kan hierbij zowel uw partner zijn bij een eenmalige opdracht als bij de uitbouw van een duurzame samenwerking.

U wenst een advocaat te raadplegen voor advies of bijstand? Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).