Everest Sport is uw gespecialiseerde advocaat voor alles wat betrekking heeft met fitness, powerlifting en/of bodybuilding!

Everest Sport heeft de voorbije jaren diverse fitnessers, bodybuilders, powerlifters bijgestaan in het behartigen van hun belangen. Dit gebeurde zowel op het gebied van juridische adviesverlening als procedureel. Hierbij wordt er in eerste instantie preventief te werk gegaan en waar nodig worden procedures aangespannen.

Alhoewel Everest Sport U – fitnesser, bodybuilder, powerlifter, zaakvoerder van een fitnesscentrum, etc. – op elk sportrechtelijk vlak bijstaat, doen zich binnen de fitnesswereld – hierbij verwijzend naar de recreatieve fitnesser, de powerlifter en de bodybuilder – voornamelijk problemen inzake doping voor.

Uit een recente mededeling van NADO Vlaanderen bleek dat in 2017 2,5% van de dopingcontroles resulteerde in een dopingovertreding. Dopingcontroles die werden uitgevoerd in fitnesscentra resulteerden evenwel in 21,1% van de gevallen in een positieve dopingcontrole.

Ook bij bodybuilding en powerlifting wedstrijden zijn de dopingovertredingen, respectievelijk 12,9% en 11,1%, significant hoger dan het gemiddelde.

Ook al gebeuren de dopingovertredingen in de meeste gevallen door mensen die puur recreatief aan sport doen  – en soms zonder competitief actief te zijn – toch zijn de sancties erg hoog en ingrijpend. De standaardsanctie voor specifieke stoffen bedraagt 4 jaar uitsluiting met een bijkomende geldboete en de betaling van de gerechtskosten.

Juridische dienstverlening binnen het sportrecht en meer bepaald bij dopinggevallen is erg specifiek en behoeft gespecialiseerde kennis.

Zo is het mogelijk – indien wij tijdig worden gecontacteerd – om onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de uitsluitingsperiode te verkrijgen.

Een gedegen juridische begeleiding in dergelijke gevallen kan dan ook van kapitaal belang zijn. En ook hier geldt het adagio dat voorkomen beter is dan genezen.

Het advocatenkantoor Everest Sport is hierbij uw ideale partner en biedt U – als fitnesser, bodybuilder, powerlifter, uitbater, wedstrijdorganisator, … – de nodige juridische begeleiding en dit op een pragmatische en efficiënte wijze.

Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).