Everest Sport is uw gespecialiseerde advocaat voor alles wat betrekking heeft met wielrennen!

Everest Sport heeft de voorbije jaren diverse wielerteams en wielrenners bijgestaan in het behartigen van hun belangen. Dit gebeurde zowel op het gebied van juridische adviesverlening als procedureel. Hierbij wordt er in eerste instantie preventief te werk gegaan en waar nodig worden procedures aangespannen.

Zo heeft Everest Sport recent wielrenners bijgestaan in het bekomen van het hun verschuldigd prijzengeld en loon en heeft het reeds diverse wielerteams en sponsors bijgestaan bij geschillen over de uitvoering van hun sponsorovereenkomsten. Ook dopingzaken en tuchtrechtelijke dossiers werden succesvol begeleid door Everest Sport. Tot slot hebben ook wielerorganisaties te kampen met heel wat juridische vraagstukken.

Juridische dienstverlening binnen het wielrennen is een erg specifieke tak van het sportrecht en behoeft gespecialiseerde kennis.

Een gedegen juridische begeleiding voor elkeen die zich in de wereld van het wielrennen beweegt kan dan ook van kapitaal belang zijn. En ook hier geldt het adagio dat voorkomen beter is dan genezen.

Het advocatenkantoor Everest Sport is hierbij uw ideale partner en biedt U – als wielrenner, wielerorganisator, sponsor, wielerteam, … – de nodige juridische begeleiding en dit op een pragmatische en efficiënte wijze.

Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).

Hoe kan Everest Sport U van dienst zijn?

Door de enorme proporties die het wielrennen heeft aangenomen zijn ook de domeinen waarin Everest Sport voor wielrenners, wielerteams, organisatoren van wielerwedstrijden en federaties als advocaat optreedt erg uitgebreid. De wetgeving is immers complex en uitgebreid.

In eerste instantie is de interne regelgeving van de UCI (Union Cycliste International), van de KBWB (Koninklijke Belgische Wielerbond)  en van de WBV (Wielerbond Vlaanderen) van erg groot belang. Onder meer op de website van Belgian Cycling zijn deze reglementen raadpleegbaar: http://www.belgiancycling.be/

Zo worden binnen België de dopingzaken – in tegenstelling tot de meeste andere sportfederaties – niet door het Vlaams Dopingtribunaal maar door de Wielerbond zelf behandeld.

Tevens is er Belgische wetgeving die specifiek betrekking heeft op het wielrennen. Bij wijze van voorbeeld kan voor organisatoren worden verwezen naar het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de veldritten.

Tot slot is er ook veel sportspecifieke wetgeving die toepasselijk is op de wielersport. Sporters – en dus ook wielrenners – hebben een specifiek sociaal en fiscaal statuut.

Het advocatenkantoor Everest heeft voor elk domein specialisten ter beschikking die worden aangestuurd door het departement sportrecht.

Zo zult U waar nodig worden bijgestaan door het departement arbitrage, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, vastgoed, intellectuele eigendomsrechten, mededingingsrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, etc.

Verder beschikt Everest over de nodige expertise binnen de erkende sporttribunalen met arbiters binnen het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) en het Tribunal Arbitral Du Sport (TAS) te Zwitserland.