Everest Sport is uw gespecialiseerde advocaat voor alles wat betrekking heeft met atletiek!

Everest Sport heeft de voorbije jaren diverse atleten bijgestaan in het behartigen van hun belangen. Dit gebeurde zowel op het gebied van juridische adviesverlening als procedureel. Hierbij wordt er in eerste instantie preventief te werk gegaan en waar nodig worden procedures aangespannen.

Juridische dienstverlening binnen de atletiek is een erg specifieke tak van het sportrecht en behoeft gespecialiseerde kennis. Zo hebben de reglementen van de VAL (Vlaamse Atletiek Liga), de KBAB (Koninklijke Belgische Atletiek bond) en de IAAF (International Amateur Athletic Federation) een groot belang.

Een gedegen juridische begeleiding voor elkeen die zich in de wereld van het atletiek beweegt kan dan ook van kapitaal belang zijn. En ook hier geldt het adagium dat voorkomen beter is dan genezen.

Het advocatenkantoor Everest Sport is hierbij uw ideale partner en biedt U – als atleet, atletiekclub, sponsor, wedstrijdorganisator, … – de nodige juridische begeleiding en dit op een pragmatische en efficiënte wijze.

Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).

Hoe kan Everest Sport U van dienst zijn?

De domeinen waarin Everest Sport voor atleten als advocaat optreedt zijn erg uitgebreid. De wetgeving is immers complex en uitgebreid.

Het advocatenkantoor Everest heeft voor elk domein specialisten ter beschikking die worden aangestuurd door het departement sportrecht.

Zo zult U waar nodig worden bijgestaan door het departement arbitrage, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, vastgoed, intellectuele eigendomsrechten, mededingingsrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, etc.

Verder beschikt Everest over de nodige expertise binnen de erkende sporttribunalen met arbiters binnen het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) en het Tribunal Arbitral Du Sport (TAS) te Zwitserland.