Everest Sport staat U bij in het geval van voetbal-gerelateerde juridische vragen en geschillen

Voetbal is de meest geprofessionaliseerde en gemondialiseerde sport in Europa. Dit hoeft ook niet te verwonderen met transferprijzen die de kaap van de 200 miljoen EUR overschrijven en voetbalclubs met een inkomen van om en bij de 500 miljoen EUR. Dit heeft uiteraard ook tot gevolg dat er relatief veel juridische procedures ontstaan en dat deze procedures in veel gevallen ook een financieel belangrijke weerslag kunnen hebben.

Een gedegen juridische begeleiding voor elkeen die zich in de wereld van het voetbal beweegt kan dan ook van kapitaal belang zijn. En ook hier geldt het adagio dat voorkomen beter is dan genezen.

Het advocatenkantoor Everest Sport is hierbij uw ideale partner en biedt U – als voetballer, voetbalclub, … – de nodige juridische begeleiding en dit op een pragmatische en efficiënte wijze.

Contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (sport@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).

 

Hoe kan Everest Sport U van dienst zijn?

Door de enorme proporties die het voetbal heeft aangenomen zijn ook de domeinen waarin Everest Sport voor voetballers, voetbalclubs, scheidsrechters en coaches als advocaat optreedt erg uitgebreid.

Het advocatenkantoor Everest heeft voor elk domein specialisten ter beschikking die worden aangestuurd door het departement sportrecht.

Zo zult U waar nodig worden bijgestaan door het departement arbitrage, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, vastgoed, intellectuele eigendomsrechten, mededingingsrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, etc.

Verder beschikt Everest over de nodige expertise binnen de erkende sporttribunalen met arbiters binnen het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) en het Tribunal Arbitral Du Sport (TAS) te Zwitserland.

Zo zullen wij U onder meer in de volgende domeinen bijstaan.

Tuchtrechtelijk

In eerste instantie zullen wij U bijstaan bij de tuchtrechtelijke aangelegenheden. Hierbij zijn de reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de FIFA van primordiaal belang. U werd ten onrechte geschorst? De wedstrijdkalender werd niet correct opgesteld? Een transfer werd of dient te worden aangevochten? Uw licentie dreigt te worden ingetrokken of wordt U niet toegestaan? Men dreigt U een stadionverbod op te leggen?

Overeenkomsten

Everest Sport voorziet ook een gedegen juridische begeleiding bij transfers, sponsoringovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, etc.

Fiscale bijstand

Everest Sport zal U ook – middels haar fiscale advocaten – bijstaan bij fiscale aangelegenheden. Voor sporters en sportclubs bestaat er specifieke fiscale regelgeving met betrekking tot de BTW, bedrijfsvoorheffing, belastingen, etc.

Everest Sport zorgt voor de meest optimale en efficiënte oplossing.