Op 1 mei 2019 trad de nieuwe VZW-wetgeving, boek 9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in werking. Enkele belangrijke wijzigingen werden doorgevoerd.

 

Ook voor sportclubs en sportfederaties die de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk aannemen, heeft de nieuwe wetgeving een significante impact. Een up-to-date kennis van deze regelgeving wordt dan ook aanbevolen aan alle bestuurders van uw sportclub. Dit om te vermijden dat sportclubs zich in strijd met de VZW-wetgeving zouden gedragen en hiermee het risico lopen een sanctie opgelegd te krijgen.

 

Verschillende bepalingen in de VZW-wetgeving werden namelijk aangepast. Zo bestaat nu de mogelijkheid tot coöptatie van bestuurders, is de oproepingstermijn voor de Algemene Vergadering verlengd van minimum 7 dagen naar minimum 15 dagen en is het mogelijk voor het bestuursorgaan om schriftelijk beslissingen te nemen mits eenparigheid van de stemmen.

 

Elke sportclub dient zijn statuten aan te passen aan deze nieuwe VZW-wetgeving. De deadline voor deze aanpassing van de statuten is 1 januari 2024. Een bijzondere algemene vergadering moet bijeengeroepen worden waarbij een minimum van 2/3 van de leden aanwezig is. Ook 2/3 van de leden moeten de hernieuwde statuten goedkeuren.

 

Verdere vragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanpassing van uw statuten? Aarzel niet om ons te contacteren via het nummer 09/334.94.70, via het contactformulier of via sport@everest-law.be.