Het Vlaams sportlandschap werd de laatste jaren opgeschrikt door verschillende getuigenissen van (ex-)topsporters over grensoverschrijdend gedrag. De sporters meldden hierbij dat hun fysieke en mentale integriteit werden aangetast. Dergelijke slachtoffers beschikken sinds kort over de mogelijkheid om binnen de structuren van de sportsector verdere stappen te ondernemen. Het slachtoffer (of de sportclub / sportfederatie) kan namelijk melding doen van de feiten bij haar sportclub, sportfederatie of bij het Vlaams Sporttribunaal.

 

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020 en is het tuchtorgaan bij uitstek dat oordeelt over klachten inzake grensoverschrijdend gedrag. Het Vlaams Sporttribunaal (of afgekort “VST”) bestaat uit drie verschillende kamers: doping, grensoverschrijdend gedrag en gender. Hieronder wordt het algemene procedureverloop van een tuchtklacht inzake grensoverschrijdend gedrag besproken.

 

Klacht

Het slachtoffer dient eerst melding te maken van de feiten bij haar sportclub of sportfederatie, bijvoorbeeld via het aanspreekpunt integriteit. Het is vervolgens aan de sportclub of sportfederatie om gevolg te geven aan de melding.
Het slachtoffer beschikt daarnaast ook over de mogelijkheid om een rechtstreekse klacht bij het VST in te dienen.

 

Onderzoeksfase

Van zodra de klacht goed ontvangen is, start het VST een procedure op.
Teneinde de melding te onderzoeken, zal de onderzoeksinstantie de betrokken partijen uitnodigen voor een verhoor.
Ook eventuele getuigen kunnen verhoord worden.

 

Tuchtzitting

De partijen beschikken vervolgens over de mogelijkheid om op schriftelijke wijze hun argumenten uiteen te zetten.
Nadat de verschillende conclusies neergelegd zijn, wordt een tuchtzitting georganiseerd.
De tuchtkamer zal op dergelijke zitting luisteren naar het mondeling standpunt van alle partijen en over de mogelijkheid beschikken om eventuele vragen te stellen.

 

Sanctie

De tuchtkamer beslist of de vermeende dader al dan niet schuldig is en welke sanctie opgelegd moet worden.
De sanctie wordt bepaald op basis van het tuchtreglement van de sportfederatie in kwestie.
Een sanctie kan bijvoorbeeld bestaan uit een waarschuwing, een schorsing, een uitsluiting, etc.

 

Naast tuchtrechtelijke vervolging, beschikt het slachtoffer over de mogelijkheid om de feiten te melden bij de politie, waaruit mogelijks een strafrechtelijke vervolging kan volgen.

 

Verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via het nummer 09/334.94.70, via het contactformulier of via sport@everest-law.be.